Honning analyse
Flydenden honning

Analyse af lindehonningen 2017

Jeg har igennem de sidste 10 - 15 år lavet lindehonning på Bakkedraget - en af de mest velsmagende honninger i Danmark

I 2017 fik jeg gennem Danmarks Biavler Forening(DBF) mulighed for analyseret lindehonningen, så den kan godkendes som arthonning samt få den testet for bl.a. pesticider, forureninger og giftstoffer.

DBF har fået honningen analyseret på Quality Services International GmbH - Flughafendamm 9a - D-28199 Bremen - TysklandHonningen er godkendt som lindehonning

Lind er en af planter som er meget underrepræsenteret i en polleanalyse af honning. Der er fx 31% ægte kastanjepollen og 38 % kløverpollen i honningen. Der er kun 12 % lindepollen i honningen. Derfor laver man også en organoleptisk analyse af honning - dvs. man smager og dufter til honningen. Hele analyse resultatet kan læses her.


Honningen indeholder ikke Roundup

Igennem de sidste par år har man fundet rester af Glyfosat over grænseværdierne i honning både i Danmark og Tyskland. Det er et problem for de biavlere der har deres bier stående i det traditionelle landbrugsland. Mange landmænd sprøjter deres marker med Glyfosat for at nedvisne markerne inden høst. Det ukrudt, som blomstrer i marken, vil optage Glyfosat og inden planten visner, vil nektaren indeholde Glyfosat. Bierne har brug for vand og henter det, der hvor det er lettest at finde - det kan fx være dug på planter som er sprøjtet med Glyfosat, som derved kan komme over i honningen. Jeg har mine bier i byen og er derfor helt fri for Glyfosat. Se testresultatet.


Vandprocenten er i orden

For at kunne kalde et produkt honning skal vandprocenten være under 20 jf Honningbekendtgørelsen. Jeg har selv målt den til at være 16,5 %, hvilket også fremgår af testresultatet.


Honningen indeholder lidt - meget lidt Pyrrolizidine alkaloids

Pyrrolizidine alkaloids er giftstoffer som findes naturligt i mange forskellige planter bl.a. engbrandbæger, hjortetrøst og kulsukker. De fleste har hørt om heste, der er blevet forgiftet, når de har spist hø indeholdende engbrandbæger. Det Europæiske FødevareSikkerheds Agentur (EFSA) har konkluderet, at man mangler tilstrækkelige informationer om forekomst i andre fødevarer til at kunne vurdere risikoen sikkert. Man har dog foreslået en form for grænseværdi for indhold i honning. EFSA foreslår at der højst må være 21 mikrogram pr. 20 gram honning. idet man regner med at en dagsdosis for en voksen person højst er 20 gram honning dagligt. Min honning indeholder alt i alt 22,6 mikrogram pr. kg - ca. 50 gange under den foreslåede grænseværdi. Se testresultatet.


Honningen indeholder ikke andre pesticider.

Honningen er blevet testet for to forskellige typer af pesticider. Begge prøver var negative.


Analyse af sommerhonningen 2016

Honningen indeholder IKKE antibiotika

I efteråret 2016 udbad Fødevarerstyrelsen to glas honning som de ønskede at analysere for evt. spor af antibiotika. Jeg undrede mig over at de ville undersøge min honning antibiotika - for hvordan skulle der kunne komme antibiotika i honningen? Medarbejderen fra Styrelsen fik to glas honning med og en måned senere fik jeg svaret på prøven - det var som ventet negativ.


Analyse af honning